ENGLISH VERSION

Univerzitní sportovní odpoledne 2019

termín: 16.4.2019

Homo academicus – člověk vzdělaný jak známo potřebuje ke zdravému duchu i zdravé tělo. Proto jste všichni zváni na Univerzitní sportovní odpoledne, kde si budete moct vyzkoušet řadu netradičních sportů a soutěžit o ceny. Přichystáno bude i občerstvení a pivo. Celé odpoledne završí tradiční Akademik run – souboj fakult o pohár rektora.

Univezitní sportovní odpoledne je akce určená pro studenty a zaměstnance UHK.

Kartičky s možností občerstvení zdarma je možné uplatnit jen v úterý 16. 4. 2019 v označeném stánku v areálu kampusu UHK. Akce má omezenou kapacitu, po vydání všech kartiček akce končí.

Upozornění: V rámci akce Univerzitní sportovní odpoledne pořádané Univerzitou Hradec Králové (UHK) mohou být označeným pracovníkem pořizovány obrazové a zvukové záznamy z akce a to pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajské účely. Pořízené obrazové a zvukové záznamy mohou být dále jako ilustrativní použity za účelem propagace UHK v tisku nebo na internetu (zejména oficiální stránky UHK, facebookový profil UHK nebo jiné webové stránky a sociální sítě) či prostřednictvím jiných prostředků umožňujících zobrazení fotografií nebo audiovizuálních záznamů. Podrobné informace o případném zpracování osobních údajů naleznete na www.uhk.cz/gdpr.

Za kvalitu občerstvení ručí posyktovatel, nikoli UHK.


zobrazit všechny aktivity ...